Hem Information säljare Information besökare Veteranfordon & klubbträff Kontakt Karta

Veteranfordon och klubbträffar

klubb.jpg

Inbjudan till bilklubbträff vid Eskilstuna Veterandag den .... augusti 2018.

Vi inbjuder Er klubb enligt tradition till årets bilklubbträff under Eskilstuna Veterandag.

Anmälan om klubbträff sker, helst per e-mail till .................... , men även tel. ....................... går bra.

Anmäl deltagande så fort som möjligt. Tillgången på platser är begränsad, så riskera inte att missa detta.

Inbjudan omfattar alla etablerade Veteranfordonsklubbar som under Eskilstuna Veterandag önskar VIP plats för klubbens samlarbilar.

Endast allmänna veteranfordonskrav fordras, dvs minst 30 år gamla och gott originalskick.

Fordonen parkerar givetvis gratis. Förare och passagerare betalar symboliska ..../pers.

Varje fordon får också den sedan 30 år traditionella Veterandagens minnesplakett..

Obs! Fordon som inte fyllt 30 år kan inte tillåtas trots klubbtillhörighet (veteranbilsstatus fordras).

För att allt skall fungera önskar vi att du som klubbansvarig kommer tidigt och tar emot dina klubbkolleger och organiserar uppställningen av klubbtillhöriga fordon under dagen.

AHK-tältet är öppet hela dagen, så titta in och mingla med oss om allt som rör hobbyn.

 

Hittills anmälda klubbar:  

 

© 2018 Automobilhistoriska klubben Eskilstuna och Eskilstuna flygklubb 


räknare
Besöksräknare
Design: Lidforss